top of page

Ønsker du å bli en Klimainspirator?

Klikk på knappen nedenfor for å bli FØRST til å få beskjed når dørene åpnes til mitt helt nye kurs: Klimavennlig Gjennomslagskraft.

Det nye kurset Klimavennlig Gjennomslagskraft kommer i september. Det er et pilotkurs, og det er bare de 10 først påmeldte som får plass.

Jeg hjelper de som ønsker å inspirere andre til å ta vare på klimaet, slik at de møter begeistring istedenfor avvisning.

Se hva andre engasjerte i klimasaken uttaler om Britas måte å inspirere andre til å ta vare på klimaet:

Det finnes en vei ut av pessimisme, apati, skepsis, politikermistro

Det finnes en vei ut av pessimisme, apati, skepsis, politikermistro og annet som gjør at vi, og resten av verden ikke kommer nevneverdig videre når det gjelder å få bukt med klimakrise, naturkrise og energikrise.  Man må begynne med seg selv, og utvikle egeninteressen for endret adferd i det daglige. Siv.ing. Brita Helleborg, som er kjent for mange av oss som tidligere kollega i Norsk Hydro har skrevet en bok om dette; “Klimaglede”. 

 

Boken viser på en god måte hvordan man ved egen tankevirksomhet kan komme frem til ny erkjennelse om hva som er viktig og ønskelig for en selv, og hvordan dette også kan bidra til å avhjelpe de tre nevnte kriser.

Tormod Svartdal har lest boka Klimaglede:

Kurset har endret hvordan jeg tenker om kommunikasjon. Jeg merker en forskjell i måten jeg snakker med folk.

Før jeg meldte meg på kurset "Klimavennlig gjennomslagskraft", slet jeg med å formidle mitt sterke engasjement for miljøet på en effektiv måte. Jeg ble ofte møtt med motstand og kritikk, og opplevde at mitt budskap ikke alltid nådde frem. Jeg var skeptisk til om et kurs kunne endre min måte å kommunisere på, spesielt ettersom jeg allerede er godt voksen og følte at min kommunikasjonsstil var støpt.

Underveis i kurset ble jeg positivt overrasket over kursleder Brita Helleborgs ekstreme engasjement og friske tilnærming. Selv om jeg i begynnelsen tenkte at hun var litt naiv, smittet hennes entusiasme og engasjement over på meg. Gruppemøtene etterlot meg tankefull og reflekterende.

Selv om jeg fremdeles kan føle meg provosert i debatter, har kurset endret hvordan jeg tenker om kommunikasjon. Jeg merker en forskjell i måten jeg snakker med folk på, ikke bare i forhold til miljøspørsmål, men generelt. Jeg er overbevist om at kurset har hatt en positiv innvirkning på meg, og jeg føler at jeg fortsatt lærer fra det, selv etter at det har sluttet.

Jeg anbefaler "Klimavennlig gjennomslagskraft" til alle som ønsker å forbedre sin kommunikasjon om miljøspørsmål. Kurset og Britas engasjement har vært inspirerende og har hjulpet meg til å reflektere over min egen kommunikasjon. Tusen takk til Brita for hennes standhaftige engasjement for miljøet.

 

Klimavennlig Gjennomslagskraft, er et helt nytt og unikt kurs som bygger det på de samme grunnleggende prinsippene jeg tidligere har undervist. Kurt Magerøy skrev dette. Han er en av mine tidligere kursdeltakere.

0bbf3fc4-18d8-4852-8a16-cffe4c9a8151.jpeg

Fyll inn skjemaet for å få informasjon om kurset

Klimavennlig Gjennomslagskraft når det er klart til påmelding.

bottom of page