Mockup tynn Klimaglede.jpeg

Oppdag hvor enkelt du kan bidra til de unges klima.

Klimaglede gir deg 5 nøkler til et klimavennlig liv. Det er en håndbok i å leve miljøvennlig - helt fri for dårlig samvittighet.

Boka lærer deg hvordan hjernen funker, slik at du får kontroll.

Det blir enkelt å vite hva du kan gjøre for å bidra til klimaet, uten å ofre de tingene som er viktige for deg.

Klimaendringen er på vei, og det er våre barn som får lide om vi ikke gjør det som trengs nå.

Det er fortsatt enkelt å bidra slik at livet kjennes bedre, og barna får en god planet å bo på.

"Jeg vil anbefale boka til alle som føler at klimakrisen er for overveldende til å ta inn over seg, eller som synes at debatten ofte blir for teknisk eller skremmende. Hun går både vitenskapelig og folkelig til verks i sin tilnærming, særlig ved å gjøre de komplekse sidene ved klimaendringene forståelige, men også ved å vise at mange ofte er mer klimavennlige enn de er klar over. Jeg håper hennes og lignende utgivelser kan inspirere mange flere til å bidra i den nødvendige dugnaden med glede."

- Jorun Husdal

"Brita Helleborg sin bok om klimaglede gjør deg glad når du leser boken og du får straks følelsen av at du kan være med å bidra på en god måte. Til beste for deg og dine og de kommende generasjoner."

- Linda Hildegaard Bergersen

"Klimaglede er blitt en godt skrevet bok som veldig mange lesere vil kunne kjenne seg igjen i – hvorfor og hvordan skal jeg kunne bidra? Det er så lett å gi opp. Men denne boken viser at det er akkurat vi, akkurat nå, som kan utgjøre forskjellen."

- Nanna Baldersheim

Klimaglede er guiden til å få mer glede inn i livet samtidig som du bidrar til framtidas klima.

Kvalitetsikret

Detaljer om boka

Innholdsfortegnelsen

Her er de første sidene av boka